W ostatnich kilkunastu latach skutkiem zmian jakościowych osadów nadmiernych jest spadek produkcji biogazu i zmniejszenie stopnia mineralizacji osadu.

Jedną z technologii mogących poprawić pracę ciągu przeróbki osadów jest dezintegracja osadów wprowadzana jako dodatkowe kondycjonowanie osadów w różnych miejscach ciągu.

Przez dezintegrację rozumiane jest zniszczenie pierwotnej struktury osadów z uzyskaniem dwóch podstawowych efektów występujących bezpośrednio po dezintegracji tj. dyspersji cząstek osadów i lizy komórek mikroorganizmów. Użycie w tym celu ultradźwięków o dużych natężeniach powoduje nieodwracalne zniszczenie komórek oraz uwolnienie substratów i enzymów istotnych dla dalszego biochemicznego rozkładu związków organicznych przez bakterie fazy kwaśnej i metanowej.

Jako podstawowe kryterium uzyskanych efektów fermentacji przyjmuje się zwykle odzysk biogazu z uwagi na możliwość jego wykorzystania do celów energetycznych, a tym samym odzyskania energii włożonej we wstępną obróbką osadu nadmiernego przed fermentacją.
Dezin Sp. z o.o.

ul. Podleśna 16
44-207 Rybnik


NIP: 631-254-72-72
Regon: 240802297


biuro@dezinpolska.pl
Tel. kom. 514-905-594

Copyright © 2013 By Dezin Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone